Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
May 06, 2016
     Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија, д-р Џемали Саити на ден 05.5.2016 година оствари средба со претседателот на Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, проф. д-р Трпе Стојановски и проф. д-р Љупчо Арнаудовски, главен и одговорен уредник на Македонската ревија за казнено право и криминологија.
    
    На оваа средба се дискутираше за продолжување на соработката помеѓу двете здруженија за важни теми од областа на казненото право, а особено акцентирајќи ја потребата за подигнување на свеста на експертската јавност преку актуелизирање на издавачката дејност.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)