Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
V-та Меѓународна судска конференција
 
February 11, 2021
Здружението на судиите со поддршка од Амбасадата на САД во РСМ и CEELI Институтот за вледеење на правото на денешен ден 11 февруари 2021 година ја организираа V-та Меѓународна судска конференција на тема „Функционирање на судството за време на COVID-19 ”. Конференцијата се одржа виртуелно по пат на ZOOM платформа поради пандемијата со COVID-19. Со настанот модерираше Д-р Мирјана Лазарова Трајковска - судија на Врховен суд на Република Северна Македонија 
 
Свои воведни излагања имаа: Н.Е. Кејт Марие Бирнс, Амбасадаор на Соединетите Американски Држави во Република Северна Македонија Н.Е. Бојан Маричиќ, Министер за правда на Р.С. Македонија Н.Е. Фреда Грили - CEELIинститутот за владеење на правото и Судија д-р Џемали Саити, Претседател на Здружение на судиите на Република Северна Македонија. Во нивните воведни излагања тие ја потенцираа важноста за фукционирање на правосудните институции во период на пандемија, тема која наметна поширока дебата и одговор на повеќе прашања како што се: одржливиот развој, улогата на високите судски власти во заштита на судиите и судските работници, техничката опременост и дигитализацијата, транспарентноста и навременото пренесување на одлуките за време на пандемија и особено прашањата за буџетирањето, вклучително и платите на судиите и судските работници.

Искуствата, кои  ги пренесе судија Стернс од Масачусетс, професор Рејчел, судија Бишиа, судија Пословска и д-р Грили, овозможувајќи релевантен интерконтинентален преглед, на поставеноста на властите, кон ново- настанатите услови, со едниствена цел, ПРАВДАТА ДА НЕ ЗАСТАНЕ.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)