Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Тужба против одлуката на Советот на Европската Унија
 
August 30, 2022
Европското Здружение на судии на ден 29 август 2022 година поднесе тужба против одлуката на Советот на Европската Унија поради неговата Одлука да ги деблокира Фондовите за закрепнување и отпорност. Тужбата е поднесена за Р. Полска до Европскиот суд за правда.

Во прилог Соопштение за јавност.PRESS RELEASE- EN.pdf
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)