Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Меѓународна комисија на правници: Инфомативен билтен бр.2
 
January 29, 2013

Секоја година Меѓународна Комисија на правници - Центар за независност на судиите и адвокатите, организира Женева форум за судии и адвокати, со цел да се стимулира размислување кај Меѓународната правна заедница за прашањата: независност на судството и улогата на правната професија во заштита на човековите права. Женева форумот одржан во 2012 година (минатиот Декември), беше насочен кон улогата на домашните судови во подобрување на пристапот до правдата за жртвите на кои им се повредени човековите права. Меѓудругото, учесниците рефлектираа начини за поддршка, зајакнување и користење на меѓународните норми за човекови права во домашните судови. 


Меѓународна Комисија на правници - Информативен билтен бр.2.doc

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)