Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
July 19, 2016

     
    Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија, д-р Џемали Саити на 18.7.2016 година во просториите на Здружението одржа работен состанок со проектниот офицер од Британската амбасада во Скопје, г-ѓа Лилјана Ристовска, и правни експерти од Центарот за правни истражувања и анализи.

    На состанокот проектниот офицер и експертите го претставија проектот „Подобрување на квалитетот на правдата во Република Македонија преку градење на капацитети за судиите и мерење на судските реформи“ со три клучни области: примена на индикаторите за мерење на реформите во правосудството; судска пракса; и економска вредност на предметите. Соговорниците заклучија дека е неопходно вклучување на Здружението на судиите на Република Македонија, како значаен фактор и клучен чинител во реформскиот процес на правосудниот систем.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)