Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
СООПШТЕНИЕ
 
April 20, 2016
     
      Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија, д-р Џемали Саити на 20.4.2016 година, оствари средба со претседателот на Управен суд на Република Македонија, судија Јетмире Ајдини Бошњаку.

    На оваа средба се разгледа актуелната состојба во Здружението на судиите на Република Македонија, при што по взаемното информирање беше констатирана потребата од интензивирање на активностите и зголемување на соработката помеѓу органите на Здружението и подружниците, а во насока на остварување на целите и задачите на Здружението на судиите на Република Македонија.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)