Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Конференција „ Подобрување на односите меѓу судовите и медиумите: научени лекции, преземени чекори и идни предизвици
 
September 29, 2021
На ден 28-29ти септември во хотел Александар Палас се одржа конференција Подобрување на односите меѓу судовите и медиумите: научени лекции, преземени чекори и идни предизвици, во организација на Судско-медиумскиот совет на Република Северна Македонија, Здружението на судиите на Република Северна Македонија и Амбасадата на САД во Република Северна Македонија.

Отчетноста и транспарентноста на судството се темелници на демократијата и одраз на степенот на слободата и подготвеноста да ги заштитиме заедничките човекови права, вклучително и правото на барање, примање и пренесување информации. Меѓу другото, тоа придонесува и во борбата против корупцијата и подобрувањето на квалитетот на нашите индивидуални животи.

На оваа работилница се разгледаа специфични прашања на судската транспарентност и пристапот до записници во Северна Македонија, преку работата на Судско-медиумскиот совет, како и искуствата на САД, вклучително и преноси во живо на високо-профилни судења. Овој настан служи како катализатор за размњена на позитивни практики и овозможување дискуија за прашањата поврзани со: отвореноста на судовите, пристапот до правдата и преглед на најдобрите практики од американските и домашните судии, новинари и експерти.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)