Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
XI– тата седница на Управниот одбор на Здружение на судиите на Република Северна Македонија
 
February 10, 2022
Соопштение:

На денешен ден 10.02.2022 година се одржа XI– тата седница на Управниот одбор на Здружение на судиите на РСМ, на која беше усвоена Стратегија за подобрување на материјалниот статус на судиите 2022-2024 година.

На оваа седница Управниот одбор расправање и за моменталната состојба за материјалниот статус на судиите и досега преземените активности и при тоа заклучи дека договорните активности со Владата на РСМ низ долгогодишниот дијалог, а во насока на подобрување на материјалниот статус на судиите не се реализирани во целост од страна на Владата на РСМ.

Согледувајќи ја моменталната состојба во однос на трошоците на живот како и фактот дека суштински договорените активности со Владата на РСМ не се реализирани во однос на буџетирањето и платите на судиите, на денешната седница Управниот одбор формираше работна група која ќе изготви нови барања кон надлежните институции со конкретни рокови за реализација. Во спротивно согласно консултациите со членството, Здружение на судиите на Република Северна Македонија, ќе преземе друѓи мерки за остварување на своите цели.

Скопје, 10 февруари 2022 година.

ЗСРСМ – Управен одбор - Претседател

д-р Џемали Саити – судија на ВСРСМ

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)