Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Прва меѓународна судска конференција, 28-29 Октомври 2016 година
 
October 21, 2016

Во организација на Врховниот суд на Република Македонија и Здружението на судии на Република Македонија, во соработка со CEELI Institute Prague и со поддршка на Амбасадата на САД во Република Македонија, ќе се одржи Прва меѓународна судска конференција од 28-29 Октомври 2016 година, во Охрид, Република Македонија на тема „Независно судство“.

На коференцијата, во рамки на континуираните напори за независност и непристрасност на судството, ќе бидат опфатени темите во врска со предизвиците, добрите практики и искуства за независно судство во поглед на законодавната, финансиска и функционална независност; поддршка на позитивната перцепција за судството и почитување на неговата независност; континуираната едукација и судската етика; транспарентното судство и односот со медиумите.

На конференцијата ќе присуствуваат претседателот и судии на Врховниот суд на Република Македонија, претседатели и судии на апелационите и основните судови, претседателот и судии членови на Здружението на судии на Република Македонија, претседатели и судии на Врховни судови, Здруженија на судии, судии од судската мрежа CEELI Institute Prague на земјите учеснички, како и претставници на CEELI Institute Prague и Амбасадата на САД во Република Македонија.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)