Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Прва меѓународна судска конференција, 28-29 Октомври 2016 година
 
October 21, 2016

Во организација на Врховниот суд на Република Македонија и Здружението на судии на Република Македонија, во соработка со CEELI Institute Prague и со поддршка на Амбасадата на САД во Република Македонија, ќе се одржи Прва меѓународна судска конференција од 28-29 Октомври 2016 година, во Охрид, Република Македонија на тема „Независно судство“.

На коференцијата, во рамки на континуираните напори за независност и непристрасност на судството, ќе бидат опфатени темите во врска со предизвиците, добрите практики и искуства за независно судство во поглед на законодавната, финансиска и функционална независност; поддршка на позитивната перцепција за судството и почитување на неговата независност; континуираната едукација и судската етика; транспарентното судство и односот со медиумите.

На конференцијата ќе присуствуваат претседателот и судии на Врховниот суд на Република Македонија, претседатели и судии на апелационите и основните судови, претседателот и судии членови на Здружението на судии на Република Македонија, претседатели и судии на Врховни судови, Здруженија на судии, судии од судската мрежа CEELI Institute Prague на земјите учеснички, како и претставници на CEELI Institute Prague и Амбасадата на САД во Република Македонија.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)