Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Денови на правосудството – независност и ефикасност на судството
 
February 28, 2017


Одбележувајќи ги деновите на правосудството, Здружението на судиите предвидува имплементација на три форуми на кои ке учествуваат судии од четирите апелациони подрачја и централен завршен настан кој ќе се одржи во Скопје.

Овие форуми имаат за цел да се отвори расправа меѓу судиите и правните експерти, за прашања поврзани со наоѓањето на вистинска рамнотежа меѓу независноста и одговорноста на судиите, согласно релевантната законска регулатива и одредбите од Кодексот на судска етика, конфликтот на интереси и спречување на корупцијата во судството согласно препораките на ГРЕКО, како и дискусија за прашања поврзани со дисциплинската одговорност на судиите и постапката и критериумите за следење и оценување на работата на судиите, важноста на примената на судската пракса и останати механизми кои придонесуваат за независноста, самостојнаста и зголемувањето на довербата во судството.Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)