Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Заклучоци од јавна дискусија за ефикасност на судски постапки
 
June 28, 2013
Заклучоците од Јавната дискусија „Судски постапки и ефикасност на судовите“, одржана на 22 Март 2013 година, се истакнати на web - страната на Здружението на судиите на Република Македонија,како и  во делот „ВЛЕЗ ЗА ЧЛЕНОВИ“. Согласно Заклучокот, судиите ќе можат да се произнесат кон нив, заклучно со 10 Септември 2013 година, преку можноста за додавање коментари на темата што е предмет на дискусија.

zaklucoci_sudski forum 19-20 juni 2013.pdf
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)