Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Регионална фокус дискусија за судии и новинари – апелациско подрачје Гостивар
 
February 09, 2021
 На денешен ден 09.02.2021 година се одржа Регионална фокус дискусија за судии и новинари на апелациско подрачје Гостивар предвидена со десет месечениот проект „ Зајакнување на улогата и функционалноста на Судско-медиумскиот совет на Република Северна Македонија “ со подршка на Амбасадата на САД во Република Северна Македонија. Настанот започна со поздравно обраќање на претседателот на Апелационен суд Гостивар, судија Беким Мехмеди, како домаќин и проследено со излагање на судија Шпенд Деваја - судија на Врховен суд на РСМ и новинар Соња Колевска Делевска - САКАМ ДА КАЖАМ.МК претставници на Судско-медиумскиот совет. Соговорниците направија кратка презентација на Водичот за судска транспарентност и заложбите на Советот за промена на постојното законодавство, содржана во него. Целта на оваа активност беше запознавање на локалните судии и новинари со улогата и работата на Советот и можноста да бидат ангажирани и да земат учество во активностите и дискусиите на Советот. Тимот на Судско-медиумскиот совет дејствуваше како претставник на Советот и координатор за комуникација помеѓу Судскиот совет за медиуми и регионалните судии и новинари, за сите прашања од нивен интерес. Членовите на СМС отворено разговараа со локалните засегнати страни во дебатен формат за должностите и надлежностите на Советот и можноста за помош во подобрување на имиџот на судството во јавноста и зајакнување на соработката помеѓу судиите и новинарите и на локално ниво.Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)