Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Учество на претседателот Саити на II-а седница на Советот за следење на имплементација на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор
 
April 04, 2018
 На оваа седница, покрај остатнатите прашања, Советот расправаше за Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за судови, со посебен осврт на постапката за дисциплинската одговорност на судиите.
Претседателот Саити, на оваа седница уште еднаш ги афирмираше ставовите на судиите изразени на повеќе дискусиони форуми, а кои се однесуваат на дисциплинската одговорност на судиите, притоа инсистирајќи на градење на јасни принципи кои ќе го заштитат судскиот интегритет и непотребните навлегувања во самостојноста и независноста на судиите преку овој механизам. 
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)