Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Работна средба на Претседателот д-р Џемали Саити со претседателката на Уставниот Суд Добрила Кацарска
 
January 27, 2023
 

Претседателот на Здружение на судиите  Џемали Саити оствари работна средба со Претседателката на Уставниот суд Добрила Кацарска. Се дискутираше на повеќе теми кои се во насока на формализирање на можните облици на соработка кои ќе бидат основа за размена на искуства за унапредување на транспарентноста, преку која се воспоставува пракса на презентирање на точни и вистинити информации во јавноста, што е нужен елемент за градењето на перцепцијата за владеењето на правото.Претседателката Добрила Кацарска истакна дека Уставниот суд презема активности кои ја зголемуваат транспарентнсота и во последниот период е зголемено нивото на соработка со медиумите, советникот за односи со јавноста на Судот има континуирана комуникација со новинарите, редовно се одржуваат брифинзи, прес конференции и изјави за актуелни предмети.Претседателот Џемали Саити ги презентираше тековните проекти и активности на Здружението на судии кои се во насока на зголемување на квалитетот на правдата и унапредување на транспарентноста во судството.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)