Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ГАЛЕРИЈА
Регионална конференција и свечена академија по повод денот на правосудството, 4-5.04.2018

Зајакнување на улогата и независноста на судиите во РМ - Четврта регионална работилница Маврово, 5-7.12.2017

Зајакнување на улогата и независноста на судиите во РМ - Трета регионална работилница Скопје, 16.11.2017

Меѓународна Судска Работилница - Охрид

Зајакнување на улогата и независноста на судиите во РМ - Втора регионална работилница Штип 12.10.2017

Зајакнување на улогата и независноста на судиите во РМ - Прва регионална работилница Битола, 28.09.2017

Фото галерија од остварени средби и состаноци во период јули-август 2017 година

Студиска посета во Загреб, Р.Хрватска - 3-7 јули 2017 година

XII Редовно Годишно Собрание на ЗСРМ - 16.6.2017

Пленарна седница и свечена академија по повод Денот на правосудството - 31.03.2017

Денови на правосудство 2017 - Форум за дискусија во Битола, 23.3.2017 година

Денови на правосудство 2017 - Форум за дискусија во Скопје, 16.3.2017

Денови на правосудство 2017 - Форум за дискусија во Штип, 09.3.2017

Средба на претседателот Саити со евроамбасадорот Жбогар - 17.01.2017 година

Стручна расправа „Судско одмерување на казните и практична примена на алтернативните мерки во македонското законодавство“ - 23 Ноември 2016 година

Презентација на Кодексот на судиска етика за судиите во Република Македонија - 21-22.11.2016 година

Меѓународна Судска Конференција во Охрид, 28-29 Октомври 2016 година

Презентација на Кодекс на судиска етика за судиите во Република Македонија и Практичен водич за новиот етички кодекс - Гостивар, 11.7.2016 година

XI - то Редовно Годишно Собрание на Здружението на судиите на Република Македонија - 24.3.2016
* фотографиите се превземени од www.akademik.mk

X- то Годишно Изборно Собрание на Здружение на судиите на Република Македонија - 20.06.2014

Промоција на новата интерактивана веб страна - Битола, 01.12.2011

Промоција на нова интерактивна веб страна-Скопје, 24.11.2011

Студиска посета во Хрватска, 6-10 Јуни 2011

Регионална Конференција “Независност на судството“
Регионална Конференција “Независност на судството“ одржана на ден 23-24 ноември 2010 година во хотелот “Александар Палас“ - Скопје.

 
 
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)