Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Соопштение за јавност
 
April 28, 2023
 

           СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Здружението на судиите со особено внимание ги следи последните случувањата во Судски совет на Република Северна Македонија, со надеж дека членовите на овој орган ќе ги користат сите човечки капацитети за изнаоѓање на соодветно решение, во насока на натамошно непречено фукционирање и остварување на Уставната надлежност на овој орган.

Здружението на судииите на Република Северна Македонија, по согледување на сите релевантни информации и факти ќе се произнесе за состојбите во Судскиот совет и севкупното функционирање на судскиот систем.

Скопје, 28 април 2023 година

 ЗСРСМ - Претседател

д-р Џемали Саити – судија на ВСРСМ

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)