Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА АНАЛИЗА ЗА СУДИСКА ЕТИКА ВО РЕГИОНАЛНО ПОДРАЧЈЕ ГОСТИВАР
 
November 06, 2019
Здружението на судиите на Северна Македонија, во рамки на проектот „Зајакнување на функционалноста на Советодавното тело за судиска етика„ поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Северна Македонија одржаа регионална промоција на правната Анализа за стандардите и принципите на судиската етика. Анализата претставува сублимат на регионаллните и европските стандарди и принципи за судиска етика, како и работата на Советодавните тела за етика во Регионот. Претседателот д-р Џемали Саити и м-р Андреј Божиновски, правен советник во Здружението на судии ги презентираа пред присутните етичките начела стипулирани во новиот Кодекс за судиска етика изработен од страна на Здружението согласно препораките од ГРЕКО Извештајот за Северна Македонија - четврта рунда на евалуација.
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)