Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
XXVII седница на управниот одбор на здружението на судиите
 
June 06, 2019
Управниот обор на Здружението на судиите на РМ на XXVII- мата седница која се одржа на 06.06.2019 година, ја разгледа информацијата на претседателот на ЗСРМ испратена до подружниците на  30.05.2019 година за состојбата поврзана со платите и додатоците на плата на судиите и расправаше за истата, при што ги поддржа и поздрави активностите на Судско-буџетскиот совет кои се однесуваат на исплата на заостанатите додатоци на плата со конкретно утврдена временска динамика и начин на исплата, со надеж дека во најбрз можен рок ќе дојде до реализација. Притоа, ги повикува сите чинители на овој процес да постапат согласно своите надлежности и утврдени обврски во одлуките на Судско-буџетскиот совет.

Во рамки на активноста која се однесува на измените и дополнувањата на Законот за платите на судиите, како дел од предлог-мерките кои ЗСРМ ги договори со Владата на РСМ, Ве информираме дека со решение бр.21-1290/4 пд 27.05.2019 година, формирана е Работна група за изготвување на предлог измените на Законот за платите на судиите, која ќе одржи состанок на 24.06.2019 година со почеток во 13:00 часот.

Прилог:
- Решение за формирање на Работна група
- Покана за прв состанок на Работна група

Решение за РГ за Закон за плати на судиите.pdf
Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)