Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Регионална работилница во Битола
 
September 28, 2017
 

На дебатата свое учество земаа американски и македонски практичари и експерти, кои имаа за цел да идентификуваат примери на добри практики, како и да ги дискутираат другите судски примери. Активното учество и предавање на судијата Пол Г. Бајрон, Окружен судија од Флорида – даде дополнителен придонес во заемната комуникација и размена на добри практики помеѓу македонски и американски судии, а во контекст на зајакнување на судската независност, Финалните препораки од расправата во вид на заклучоци ќе бидат земени предвид за натамошни измени и дополнувања на законските решенија предмет на оваа расправа, кои преку судија Џемали Саити, претседател на Здружението на судиите на Република Македонија ќе бидат претставени пред Советот за реформи во правосудството.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)