Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Судско-медиумски совет при Здружение на судиите на РСМ и Адвокатска Комора на РСМ
 
February 05, 2021
На ден 04 февруари 2021 година во просториите на Здружение на судиите се одржа средба меѓу Судско медиумски совет при ЗСРСМ и Адвокатска комора на РСМ. На оваа работна средба беше потпишан Меморандум за соработка од страна на д-р Џемали Саити, Претседателот на Здружение на судиите на РСМ, г. Иван Џолев, претеседател на Кривичен суд Скопје и претседател на Судско - медиумскиот совет и г. Љубомир Михајловски, претседател на Адвокатска комора на РСМ.

Целта на потпишувањето на овој меморандум е да се зајакне меѓуинституционалната соработка, на начин што ќе ги насочат своите напори кон поттикнување и афирмација на областите од заеднички интерес.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)