Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Судско-медиумски совет при Здружение на судиите на РСМ и Адвокатска Комора на РСМ
 
February 05, 2021
На ден 04 февруари 2021 година во просториите на Здружение на судиите се одржа средба меѓу Судско медиумски совет при ЗСРСМ и Адвокатска комора на РСМ. На оваа работна средба беше потпишан Меморандум за соработка од страна на д-р Џемали Саити, Претседателот на Здружение на судиите на РСМ, г. Иван Џолев, претеседател на Кривичен суд Скопје и претседател на Судско - медиумскиот совет и г. Љубомир Михајловски, претседател на Адвокатска комора на РСМ.

Целта на потпишувањето на овој меморандум е да се зајакне меѓуинституционалната соработка, на начин што ќе ги насочат своите напори кон поттикнување и афирмација на областите од заеднички интерес.

Назад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)