Одберете јазик
 
на веб страната на здружението
СУДСКО МЕДИУМСКИ СОВЕТ
Sudsko mediumski
Судска Етика
Судиски информатор
Судиска ревија
Судска ревија
Публикации
Закони, прописи, акти
 
Службен Весник
ДОНАЦИЈА COVID19
 
May 28, 2020
 Управниот одбор на Здружение на судиите донесе Одлука под архивски број 0101-128 на ден 29.04.2020 година  судиите да издвојат/донираат најмалку 20% од нивната плата за месец април и мај 2020 година, за сметка на Солидарниот фонд за справување со вирусот COVID 19. Управниот одбор оваа Одлука ја донесе во форма на Препорака и истата судиите ја почитуваа на доброволна основа, со што беше исполнете декларираната заложба на судиите за учество во намалување на последиците од Пандемијата. Донациите односно издвојувањата од плата се видливи, преку соодветна евиденција во рамките на судовите доставени до Здружение на судиите. Судиите покажаа солидарност, единство и колегијалност и донираа 4.632.144,00 денари.

СУДБРОЈ НА СУДИИ-кои дониралеВкупна вредност

(во денари)

1.Врховен суд на РМ

18

257.400,00

2.Управен суд на РМ

179.000,00

3.Виш Управен суд

13

192.400,00

4.Апелационен суд Скопје

38

475.000,00

5. Апелационен суд Гостивар

11

132.000,00

6. Апелационен суд Битола

18

204.950,00

7. Апелационен суд Штип

7

65.500,00

8.Основен кривичен суд Скопје

48

575.320,00

9. Основен граѓански суд Скопје

57

617.685,00

10. Основен суд Куманово

20

274.496,00

11. Основен суд Тетово

20

210.000,00

12. Основен суд Битола

16

177.500,00

13. Основен суд Прилеп

11

34.000,00

14. Основен суд Струмица

6

55.640,00

15. Основен суд Штип

13

90.000,00

16. Основен суд Гостивар

19

196.200,00

17. Основен суд Велес

15

162.892,00

18. Основен суд Охрид

12

120.000,00

19. Основен суд Гевгелија

8

51.000,00

20. Основен суд Кавадарци

7

84.600,00

21. Основен суд Кочани

7

34.000,00

22. Основен суд Кичево

7

84.000,00

23. Основен суд Струга

10

121.921,00

24. Основен суд Радовиш25. Основен суд Крива Паланка

6

61.000,00

26. Основен суд Дебар

4

40.000,00

27. Основен суд Ресен

3

33.142,00

28. Основен суд Неготино

4

41.030,00

29. Основен суд Берово

2

12.000,00

30. Основен суд Свети Николе

3

23.468,00

31. Основен суд Крушево

Нема уплата

32. Основен суд Делчево

2

14.000,00

33. Основен суд Виница

12.000,00

34. Основен суд Кратово

Нема уплата

ВКУПНО4.632.144,00 денариНазад
f
Судски Совет
Судови на РМ
Академија за обука на судии и јавни обвинители
Биро за судски вештачења
Адвокатска комора
Комора на извршители на РМ
Нотарска комора на РМ
Јавно обвинителство на РМ
ДПРМ
 
 
©2011 Здружение на судиите на Република Македонија
 
 
Изработката на Веб странава е финансиски подржана од американскиот народ, преку агенцијата на САД за меѓународен развој - УСАИД Македонија (www.usaid.org.mk), во рамките на Проектот за имплементација на судските реформи (www.jrip.org.mk)